OCIO

DISCO-PUB LA LLUM – Carrer De Gual, 1 – 96 579 42 56 / 609 66 96 51

KBARET – Mestre Angel Palancia, 12 – 610 20 48 70

L’AMBIGÚ – Mestre Angel Palancia, 8 – 667 29 35 94